Grace Communion

Grace Communion International

Wij zijn een Christelijke denominatie, betrokken in de missie van Vader, Zoon en Heilige Geest, in de gehele wereld
het Evangelie levend en delend, gericht op gezonde Gemeenten,  op manieren die alle soorten gemeenten,voor alle mensen, in alle mogelijke plaatsen helpen ontstaan.

Doel van de Gemeenschapb.275.275.16777215.0.stories.lifeline.mensen.gci_0061
De taak van de Kerk is de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus
en het ondersteunen van de leden bij hun geestelijke groei. Dit is een doel dat alle christenen met elkaar delen. Het Evangelie bevat de boodschap dat God de hele wereld liefheeft en met  alle mensen ongeacht ras, taal stam of volk ,met Zichzelf verzoent  en een persoonlijke relatie met hen aangaat als Abba Vader en  vergeving van zonde en eeuwig leven aanbiedt door Jezus Christus

Missie van de Kerk

Het leven en delen van het Evangelie”

De Kerk streeft ernaar die missie te vervullen door:

  1. Het bouwen van gezonde op Christus gerichte gemeenten ,die veilige plaatsen zijn van aanbidding, vriendschap, geestelijke voeding en pastorale zorg.
  2. Het aanbieden van gezond bijbels onderwijs ,door middel van gemeenten en huiskerken , moderne media en persoonlijke betrokkenheid op relevante en betekenisvolle manieren, voor mensen van verschillende achtergronden en leeftijden.
  3. Het in ons dagelijks leven doorgeven van Gods liefde aan een ieder die op ons pad komt  door het werk van de Heilige Geest.
  4. Het toerusten van gelovigen tot christelijke dienstbetoon door o.a. betrokkenheid bij het lenigen van noden in de gemeenschap, zodat het evangelie gekend, begrepen en ervaren kan worden.
  5. Het delen van het evangelie met de bredere christelijke gemeenschap in het besef dat  we van elkaar kunnen leren en dat de liefde van Christus geen denominatie grenzen kent.

Officiële website van Grace Communion International: www.gci.org ;voor Nederland en Vlaanderen: www.gracecommunion.nl