Blog

Leeuwarden Grace Communion

Wij zijn blije Congolese en Burundese christenen die nu in deze Corona tijd via ZOOM en Whatsapp iedere zondag samenkomen. De diensten zijn in het Swahili met Nederlandse vertaling, soms in het Frans. Iedereen is van harte welkom in ons midden!


Wekelijkse erediensten

De wekelijkse erediensten worden gebruikt om nader tot God te komen en hem te loven en te prijzen. Het doel is dat wij door ons gemeenschappelijk geloof één zullen zijn. Wij streven ernaar iedereen die onze dienst bijwoont, te sterken in de persoonlijke relatie met God. In de diensten is ruimte voor onderwijs, opbouw en aanbidding van God. (Hebreeën 10:24-25)

Diensten

14:00-16:30 uur zondags via ZOOM en Whatsappen

Na Corona houden we weer diensten in Leeuwarden om 14:00 uur

Adres: Huizumerlaan 59, 8934 DB Leeuwarden , gebouw Dance Company 058


Feestdagen
Hoogtepunten in de samenkomsten zijn de feestdagen. Het doel van die feesten is om God te prijzen voor zijn machtige daden van behoud en genade. De geboorte, het leven, zijn offer, de opstanding en hemelvaart van onze Heer Jezus Christus zijn feestmomenten. We komen samen om opgebouwd te worden in het geloof. Wij vieren het Avondmaal, Pasen(opstanding), Hemelvaart en Pinksteren en het Kerstfeest(geboorte van Christus)


Adresgegevens

Contactpersoon: heer Makoti Matendo
Tel: 0588-795431 , 0685468102
E-mail: jvc.gcileeuwarden2013@yahoo.com
Adres: Via ZOOM en Whatsapp
Website: www.gracecommunion.nl

0