Grace Communion International huiskerk Zutphen (i.o)

Grace Communion International huiskerk Zutphen (i.o)

Onze missie en visie zijn gebaseerd op Gods woord, de Bijbel.

* Matteüs 28:19-20 Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.

* Mattheüs 22:37-39 Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

Huiskerk zijn

Passend in deze coronavirustijd is het om een huiskerk te planten en  plaatselijk en in de buurt iets te betekenen en uit te stralen. Het begin is als een mosterdzaadje, in het vertrouwen op God dat wij mogen planten en begieten en Hij de groei geeft.

Onze huiskerk wil een plaats van liefde, verdraagzaamheid en gastvrijheid bieden. Een plaats waar ieder een thuis zal vinden in de vorm van hoop, aanvaarding, liefde, bemoediging en pastorale zorg.

De huiskerk wil groeien in genade en kennis van Jezus Christus en  als christelijke huiskerk, gericht  zijn op: * de relatie met Jezus Christus * de relatie met elkaar * de relatie met de omgeving

Samenkomst elke zondag via ZOOM van 14:00 tot 16:00 in Zutphen, indien we na corona gebruik maken van een  fysieke locatie wordt dat tijdig bekendgemaakt. We heten u graag van harte welkom, meld u even aan via de mail. We maken deel uit van Grace Communion Nederland en Vlaanderen.(ww.gracecommunion.nl)

Voorganger : Gerrit Kemna email: kemnagja@hotmail.com

Pastoraal teamlid: Mw.M.Kemna

0