Grace Communion International gemeente Zwolle

Grace Communion International gemeente Zwolle

Onze missie en visie zijn gebaseerd op Gods woord, de Bijbel.

* Matteüs 28:19-20 Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.

* Mattheüs 22:37-39 Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

Gemeentegroei

De gemeente is dé plek om missie en visie met elkaar in praktijk te brengen en daarin met elkaar te groeien. Bij het doordenken en organiseren van ons gemeente-zijn gaan we uit van het Bijbelse principe van gemeente-ontwikkeling als een natuurlijk proces. In Marcus 4 leert Jezus ons dat de groei van het Koninkrijk van God bestaat uit zaaien en oogsten maar dat de grond waarin je zaait vanzelf vrucht voortbrengt.

Onze gemeente wil een plaats van liefde, verdraagzaamheid en gastvrijheid bieden. Een plaats waar ieder een thuis zal vinden in de vorm van hoop, aanvaarding, liefde, bemoediging en begeleiding. Onze gemeente bestaat dankzij de trouwe betrokkenheid van leden vanuit diverse plaatsen in Nederland en komt om praktische redenen op zaterdag in Zwolle bijeen.

De gemeente wil groeien als christelijke geloofsgemeenschap, gericht op: * de relatie met Jezus Christus * de relatie met elkaar * de relatie met de omgeving

Met vier kernzinnen is het leven van onze gemeente te typeren: Jezus Christus is het hart van het evangelie. We leven in de navolging van Hem, daarbij hebben we elkaar nodig. We zijn betrokken op elkaar; geen lid is onbelangrijk of overbodig. De gemeente is er voor de dienst aan onze naaste, dichtbij en ver weg.

Samenkomst elke zaterdag van 14:30 tot 16:30 in De Bazuin.

In de winter (“wintertijd”) van 14:00 tot 16:00 uur Adres: Jupiterlaan 8A, 8022 RK Zwolle

Voorganger : Gerrit Kemna email: kemnagja@hotmail.com

Pastoraal teamlid: Mw.M.Kemna

0