Grace Communion International gemeente te Antwerpen

Grace Communion International gemeente te Antwerpen

antwerpenIn de Antwerpen gemeente heeft God mensen samengebracht die Christus elke dag van hun leven willen volgen. Door de jaren heen zijn we a.h.w. elkaars “familie” geworden in relatie met Jezus Christus.

Als gemeente richten we ons:

1) Naar boven d.m.v. bv. het onderwijs van het evangelie van Jezus Christus, erediensten, lofprijzing, aanbidding… waarin telkens Jezus Christus centraal staat.

2) Naar binnen d.m.v. bv. dienstbaarheid, praktische ondersteuning…, maar ook door een weekend samen door te brengen in de Ardennen e.a. plaatsen of door ten-huize-van-diensten bij één van de kerkleden enz.

3) Naar buiten d.m.v.  het vrijuit spreken over God aan geïnteresseerden. Nieuwkomers zijn van harte welkom voor de wekelijkse samenkomsten.

De eerste prioriteit gaat naar de individuele geestelijke groei want dit is waar God in de eerste plaats naar kijkt. Als gemeente zijn we o.a. aangesloten bij de Evangelische Alliantie van Vlaanderen (EAV) en bij de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België (ARPEE).De wens van de gemeente = Mag God de gemeente geven, inspireren en leiden om individueel en gezamenlijk, nu en in de toekomst, te zijn wat God van ons verlangt te zijn.

0