geloofsverklaring GCI

geloofsverklaring GCI

Inleiding

Grace Communion International is een kerkverband van leden, gemeenten en bedieningen, gevestigd in meer dan 100 landen en streken. Onze opdracht is het Evangelie van Jezus Christus na te leven en te delen, en de leden te helpen geestelijk te groeien (Matteüs 28:19-20).

De christenen worden opgeroepen in 2 Petrus 3:18: “Wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus.” De Geest van God leidt de kerk tot de volle waarheid (Johannes 16:13). Daarom is deze geloofsverklaring geen statische geloofsbelijdenis. Grace Communion International vernieuwt voortdurend haar toewijding aan de waarheid en aan een dieper begrip, en probeert in haar geloof en haar handelen gehoor te geven aan Gods leiding.

Download de gehele geloofsverklaring in PDF formaat door hier te klikken.

0