Christelijke counseling

Christelijke counseling

Voor (pastorale)counseling kunt u een afspraak maken met de voorganger.
Hij heeft een training gevolgd bij Centrum Pastorale Counseling te Dordrecht,
we hanteren dan ook de methode van het CPC.

 

De counseling heeft de Bijbel en het hanteren van Bijbelse principes als uitgangspunt.

voor meer informatie kunt u hem benaderen op zijn email adres:
f_t_jdanenberg@hotmail.com
06-40153293

0